1. انتشار مجموعه مقالات کنفرانس در قالب ویژه‌نامه در سایت مجله مهندسی مکانیک مدرس
2. ثبت نام کارگاههای آموزشی
3. اطلاعیه ثبت نام شرکت کنندگان آزاد
4. شرکت گیربکس های صنعتی رهنما به جمع حامیان همایش پیوست
5. شرکت ابعاد دقت مرکزی به جمع حامیان همایش پیوست
6. شرکت هپکو به جمع حامیان همایش پیوست
7. شرکت لجور به جمع حامیان همایش پیوست
8. شورای سیاست گذاری همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته برگزار شد.
9. شرکت آمایش صنعت فناور به جمع حامیان همایش پیوست.
10. تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات
11. برگزاری جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی
12. شرکت ماشین سازی اراک به جمع حامیان همایش پیوست.
13. تمدید مهلت ارسال مقالات
14. مؤسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی کشور به جمع حامیان همایش پیوست.
15. سازمان صنایع دریایی به جمع حامیان پیوست.
16. سازمان صنایع هوایی نیروهای مسلح به جمع حامیان پیوست.
17. شرکت کارا هیدرولیک دماوند به جمع حامیان همایش پیوست
18. شرکت ماشین کاران اراک به جمع حامیان همایش پیوست
19. دعوت به همکاری در کمیته دانشجویی
20. نمایه سازی مقالات کنفرانس در پایگاه سیویلیکا با کد اختصاصی CAMMT03
21. اختصاص کد ISC به همایش
22. دانشگاه اراک میزبان همایش ملی ماشینکاری و ماشین های ابزار های پیشرفته