برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرس
1 بررسی تجربی فرزکاری سرعت بالای آلیاژهای آلومینوم هوایی سری 7000 و 2000
1402-07-26 13:30-14:30
آمفی تائتر شهید علم الهدی دانشکده فنی 100
0 ریال
امیر تقوی کارگر-مرتضی سلیمان آبادی
2 طراحی و ساخت ابزارهای برشی، فرآیند خان کشی
1402-07-26 14:30-15:30
آمفی تئاتر شهید علم الهدی دانشکده فنی 100
ثبت نام در کارگاه های آموزشی 0 ریال
حمیدرضا صحت
3 عملکرد فناوری نوین ساخت ابزار برشی با مکانیزم اینسرتی Dead Metal Capدر میکروتراشکاری متعامد فرآیند ماشین کاری پیشرفته
1402-07-26 16:00-17:00
آمفی تئاتر شهید علم الهدی دانشکده فنی 100
ثبت نام در کارگاه های آموزشی 0 ریال
حسن کارگر بیش بیجاری
4 تکنیک های اندازه برداری سه بعدی با دستگاه ردیاب لیزری (Laser tracker)
1402-07-26 16:00-17:00
سالن پویش دانشکده فنی 30
ثبت نام در کارگاه های آموزشی 0 ریال
مهندس رجبی
5 ماشینکاری پوشش های سطوح آلیاژهای هوایی (پوشش نیکل گرافیت)
1402-07-26 17:00-18:00
آمفی تئاتر شهید علم الهدی دانشکده فنی 100
ثبت نام در کارگاه های آموزشی 0 ریال
مهدی نظری
6 ماشینکاری غیر سنتی EDM و WEDM بر روی آلیاژ هوایی Hastelloy
1402-07-26 13:30-14:30
سالن پویش دانشکده فنی 30
0 ریال
مصطفی قدیمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.