• تست 2
  • تست 1
  • تست 3

 

 (اطلاعیه)

به اطلاع شرکت کنندگان گرامی در سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته می رساند برنامه کامل همایش( نشست های تخصصصی، برنامه ارائه مقالات، سخنرانی کلیدی و کارگاه ها) و لینک های نشست های مجازی در اسکای روم در پایین آمده است.

 


 

Address session-D: 

            مدیر نشست: دکتر محمد خلیلی            

      https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/session-d


Address session-E:     

      مدیر نشست: دکتر حسن پارسا        


Address session-F: 

         مدیر نشست: دکتر معین طاهری           

      https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/session-f 


Address session-G:

         مدیر نشست: دکتر مهدی مدبری

      https://www.skyroom.online/ch/arakuniversity/session-g   


اخبار بیشتر »

حمایت کنندگان