شورای سیاست گذاری همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته برگزار شد.
1402-07-05
شورای سیاست گذاری همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته برگزار شد.

«دکتر مجتبی ذوالفقاری» روز چهارشنبه در نشست شورای سیاست گذاری همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته، افزود: دانشگاه‌ها به عنوان راهبر و پیشرو صنایع در کشور بوده و هرکجا دانشگاه‌ ضعیف شود اقتصاد دانش بنیان و تولید ضعیف می‌شود و هرگاه دانشگاه توانمند شوند رونق تولید و رشد اقتصاد دانش بنیان در کشور را به همراه دارد.

وی ادامه داد: یک رویداد مهم تحت عنوان دانشگاه آینده امسال و ۲ فناوری جدید نیز سال آینده در دانشگاه اراک برنامه‌ریزی شده که حوزه‌های مختلف دانشگاه از جمله حوزه ماشین کاری در این رویدادها حضور فعال خواهند داشت.

رئیس دانشگاه اراک از برگزاری همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته در روز بیست و ششم مهرماه در دانشگاه اراک خبرداد و گفت: این همایش با حضور صنایع و دانشگاه‌های مختلف از سراسر کشور و استان مرکزی در این دانشگاه برگزار می‌شود.

ذوالفقاری خاطرنشان کرد: ماشین کاری موضوع مهمی در حوزه تولید است و این حوزه نقش مهمی در ایجاد رقابت و تولید انبوه در صنایع به همراه دارد.

وی افزود: زنجیره ماشین‌کاری از جمله اقدامات علمی و نبض اقتصاد بوده و با استادکاری در صنایع قابل اجرا و انجام نمی‌باشد.

رئیس دانشگاه اراک اظهار کرد: با توجه به ارتباط مستقیم همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته با تولید، تولید انبوه و اقتصاد از اهمیت و ویژگی مهمی برخوردار است.

عضو هیات علمی دانشگاه اراک و دبیر علمی همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته نیز در این نشست گفت: این همایش امسال متناسب با شعار سال که توسط رهبر معظم انقلاب با نام مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده برگزار می‌شود.

«دکتر مهدی مدبری فرد» افزود: فراخوان حضور در این همایش از حدود ۶ ماه پیش به تمامی دانشگاه‌ها و صنایع ارسال شده و ۴۶ مقاله برای حضور در این همایش دریافت و در فرآیند داوری قرار دارند.

وی ادامه داد: برخی صنایع بزرگ کشور و استان مرکزی نیز در این همایش حضور یافته و برگزاری کارگاه‌های تخصصی با مشارکت صنایع بزرگ این همایش در دستور کار قرار دارد.

دبیر علمی همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته خاطرنشان کرد: برگزاری هفت کارگاه تخصصی در همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته تا کنون هماهنگ و برنامه‌ریزی شده است.

مدبری فرد گفت: یک پیش رویداد بیست و پنجم مهرماه و همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته نیز بیست و ششم مهرماه در دانشگاه اراک برگزار می‌شود.

وی برگزاری تور صنعتی و پنل تخصصی را از جمله برنامه‌های پیش رویداد این همایش عنوان کرد و افزود: بازدید از سه شرکت بزرگ صنعتی از جمله برنامه‌های پیش رویداد این همایش است.

دبیر علمی همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته خاطرنشان کرد: صنایع و دانشگاه‌های شرکت کننده در پیش رویداد این همایش از سه شرکت بزرگ استان مرکزی بازدید می کنند.

مدبری فرد ارایه مقاله و برگزاری کارگاه‌های آموزشی را از جمله برنامه‌های همایش ملی ماشین کاری و ماشین‌های ابزار پیشرفته دانشگاه اراک عنوان کرد و گفت: تفویت ارتباط بین کارفرما و پیمانکاران، ارتباط هرچه بیشتر دانشگاه و صنعت، تبادل نظر دانشگاهیان و صنعتگران و ارتباط صنعتگران با یکدیگر از جمله اهداف برگزاری این همایش است.