ضمن قدردانی از استقبال اساتید، پژوهشگران و دانشجویان محترم، به اطلاع می‌رساند به‌منظور انجام فرآیند ثبت‌نام و پذیرش نهایی مقالات، حداقل یکی از نویسندگان هر مقاله باید در همایش ثبت‌نام نماید. در غیر اینصورت، مقاله مزبور حذف گردیده و در مجموعه مقالات چاپ نخواهد شد. هزینه ثبت‌نام  شرکت‌کنندگان با مقاله بعد از داوری و در صورت پذیرفته شدن مقالات دریافت خواهد شد و در مرحله ارسال مقاله نیازی به پرداخت وجه ثبت‌نام نیست.

 

هزینه یک مقاله (حضوری)

6500000 ریال

هزینه یک مقاله (مجازی)

3500000 ریال

هزینه هر مقاله اضافی

2500000 ریال

هزینه شرکت‌کننده آزاد (حضوری)

7500000 ریال

هزینه شرکت‌کننده آزاد (مجازی)

4000000 ریال

 

پژوهشگران محترم بعد از واریز وجه مدنظر می‌بایست تصویر فیش واریزی را از طریق منوی ثبت‌نام، زیر منوی صدور صورت‌حساب و واریز هزینه ارسال فرمایند.

 

  • در صورت ثبت نام و واریز وجه تا قبل از تاریخ 1402/7/1- 30 درصد تخفیف به مبالغ فوق اعمال می شود.

  • باتوجه پایان مهلت ثبت نام، از تاریخ 10 مهر به بعد شرکت کنندگان ازاد می توانند با پرداخت مبلغ 15000000 ریال برای یک روز در همایش شرکت نمایند.

 

لازم به ذکر است جهت واریز هزینه به این نکته توجه شود حتماً در فیش ارسالی شماره‌حساب و شناسه واریز به‌صورت صحیح درج گردد. در غیر این صورت از پذیرفتن فیش واریزی معذوریم.

نام حساب: درآمدهای اختصاصی دانشگاه اراک نزد بانک مرکزی (شعبه ریالی)

شماره‌حساب: 4001110403020041

شماره شبا: IR950100004001110403020041

شماره شناسه واریز: 334110451120004002225403020041