ثبت نام کارگاههای آموزشی
1402-07-19
ثبت نام کارگاههای آموزشی

به اطلاع دانشجویان، صنعتگران و پژوهشگران گرامی میرساند که ثبت نام کارگاههای آموزشی سومین همایش ملی ماشینکاری و ماشین های ابزار پیشرفته آغاز شده است. علاقه مندان میتوانند با مراجعه به سایت همایش و در منوی ثبت نام اقدام به ثبت نام در کارگاهها بنمایند. شرکت در کارگاههای رایگان بوده و اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام بنمایند. ثبت نام با تکمیل ظرفیت به اتمام میرسد. دبیرخانه همایش برای افراد متقاضی گواهی شرکت در کارگاه صادر میکند.