اطلاعیه ثبت نام شرکت کنندگان آزاد
1402-07-10
اطلاعیه ثبت نام شرکت کنندگان آزاد

ضمن سپاس از استقبال گسترده شرکت کنندگان و صنایع مختلف، به استحضار می رساند آخرین مهلت ثبت نام آزاد در سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته، روز جمعه ۱۴ مهر ماه است و پس از این تاریخ به هیچ وجه ثبت نام انجام نخواهد شد. این مدت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.برای شرکت در روز همایش قیمت ۷۵۰ هزار تومان است.