شرکت آمایش صنعت فناور به جمع حامیان همایش پیوست.
1402-06-30
شرکت آمایش صنعت فناور به جمع حامیان همایش پیوست.

شرکت آمایش صنعت فناور به جمع حامیان سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته در دانشگاه اراک پیوست. متا فلز برند تجاری شرکت تولیدی و فنی و مهندسی است که با شعار “نوآوری و توسعه هوشمند” در صنایع فلزی فعالیت می کند. ارائه مشاره فنی، طراحی پروژه، تامین تجهیزات، تولید و استقرار، خدمات پشتیبانی و نگهداری در خصوص انواع مخازن فلزی ذخیره سازی، تحت فشار و خلاء، کاربری حمل و نقل باری مایعات و گازها، جایگاه ها یا ایستگاه های کانتینری ذخیره سازی و حمل فرآورده های نفتی، آب، گاز و غیره، سنسورها و سیستم های تشخیص نشت، سنجش سطح و دمای مخزن ( مانیتورینگ مخازن )، سیستم های هیدرولیک و اتوماسیون پمپ ها از جمله محصولات و خدمات قابل ارائه متا فلز می باشد.