انتشار مجموعه مقالات کنفرانس در قالب ویژه‌نامه در سایت مجله مهندسی مکانیک مدرس
1402-09-19

به اطلاع نویسندگان محترم مقالات پذیرفته شده در سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته میرساند که مجموعه مقالات کنفرانس در قالب ویژه نامه ماه مهر در سایت مجله مهندسی مکانیک مدرس به آدرس زیر قرار گرفت.

https://mme.modares.ac.ir/browse.php?mag_id=2051&slc_lang=fa&sid=15