برگزاری جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی
1402-06-14
برگزاری جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی

جلسه هماهنگی کمیته دانشجویی سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار پیشرفته روز سه‌شنبه ۱۴ شهریور ماه در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اراک برگزار شد.