اختصاص کد ISC به همایش
1402-04-04
اختصاص کد ISC به همایش

سومین همایش ملی ماشین کاری و ماشین های ابزار  موفق به اخذ کد ISC  به شماره کد اختصاصی ۳۹۰۴۹-۰۲۲۳۰ شد.